Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2OH

B: Ca(OH)2

C: Ca(OH)3

D: CaOH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeOH

B: Fe(OH)3

C: Fe(OH)2

D: Fe(OH)4

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)4

B: K(OH)3

C: KOH

D: K(OH)2

Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Al(OH)3

B: HgOH

C: Hg(OH)3

D: AlOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)4

B: SnOH

C: Sn(OH)2

D: Sn(OH)3

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železitý

B: hydroxid železný

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid hlinitý

Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremitý

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid lítny

D: hydroxid lítnatý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid železitý

C: hydroxid železový

D: hydroxid olovnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid báriový

B: hydroxid boritý

C: hydroxid bromitý

D: hydroxid bárnatý

Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid vápenatý

B: hydroxid meďnatý

C: hydroxid meďný

D: hydroxid uholnatý