Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)3

B: Ca2OH

C: Ca(OH)2

D: CaOH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)4

B: Fe(OH)3

C: FeOH

D: Fe(OH)2

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)3

B: K(OH)4

C: K(OH)2

D: KOH

Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Al(OH)3

B: AlOH

C: Hg(OH)3

D: HgOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)4

B: Sn(OH)2

C: Sn(OH)3

D: SnOH

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železný

B: hydroxid hlinitý

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid železitý

Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid lítny

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid lítnatý

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železový

B: hydroxid železitý

C: hydroxid olovnatý

D: hydroxid železnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid boritý

B: hydroxid bromitý

C: hydroxid báriový

D: hydroxid bárnatý

Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid meďný

B: hydroxid vápenatý

C: hydroxid uholnatý

D: hydroxid meďnatý