Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Peking

B: Dillí

C: Porto

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

C: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: južnej

B: západnej

C: severnej

D: východnej

Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Číňania - Chanovia

B: Japonci

C: Kurdi

D: Pandžábčania

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Arabskom

B: Zadná India

C: Kamčatka

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: kresťanstvo

B: Islam

C: judaizmus

D: budhizmus

Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Manila

B: Rijád

C: Bejrút

D: Mekka

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Tokiu

C: Šanghaji

D: Pekingu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

D: Gruzínsko, Omán, Jemen

Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: J a JV Ázia, Indogangská nížina

B: náhorné plošiny

C: JZ Ázia

D: vysoké pohoria

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Východ

B: Blízky Západ

C: Ďaleký Východ

D: Ďaleký Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: savany

B: púšte

C: polia

D: polopúšte

Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malajzský polostrov a Predná India

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Predná a Zadná India

D: Malá Ázia a Arabský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Brahmaputra, Indus

B: Indus, Ganga

C: Ural, Volga

D: Eufrat, Tigris

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: ropy, zemného plynu

C: bauxitu a uránu

D: železnej rudy, uhlia

Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Gruzínci

C: Palestínčania

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Biele more

B: Kaspické more

C: Čierne more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Kaukaz

B: Ural

C: Himaláje

D: Pamír

Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Východoeurópska

B: Mezopotámska

C: Arabská

D: Eufratská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Bahaizmus

B: Kresťanstvo

C: Judaizmus

D: Islam