Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Tokio

B: Dillí

C: Porto

D: Peking

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

C: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: severnej

B: východnej

C: západnej

D: južnej

Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Pandžábčania

B: Kurdi

C: Číňania - Chanovia

D: Japonci

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Arabskom

B: Zadná India

C: Kamčatka

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: kresťanstvo

B: Islam

C: judaizmus

D: budhizmus

Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Manila

C: Bejrút

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Tokiu

B: Soule

C: Pekingu

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: vysoké pohoria

B: JZ Ázia

C: náhorné plošiny

D: J a JV Ázia, Indogangská nížina

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Východ

B: Blízky Východ

C: Ďaleký Západ

D: Blízky Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: savany

B: polopúšte

C: púšte

D: polia

Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Malá Ázia a Arabský polostrov

D: Malajzský polostrov a Predná India

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Brahmaputra, Indus

B: Ural, Volga

C: Indus, Ganga

D: Eufrat, Tigris

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: bauxitu a uránu

B: zlata, drahých kovov

C: železnej rudy, uhlia

D: ropy, zemného plynu

Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Arméni

B: Kurdi

C: Gruzínci

D: Palestínčania

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Kaspické more

C: Červené more

D: Biele more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Himaláje

B: Ural

C: Kaukaz

D: Pamír

Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Arabská

C: Východoeurópska

D: Eufratská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Bahaizmus

B: Judaizmus

C: Kresťanstvo

D: Islam