Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 8

B: 3

C: 7

D: 9

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Bratislavskom kraji

B: Prešovskom kraji

C: Nitrianskom kraji

D: Košickom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Bratislava

C: Košice

D: Nitra

Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 89 okresov

B: 97 okresov

C: 79 okresov

D: 98 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Prešov

B: Košice

C: Bratislava

D: Vranov nad Topľou

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a kopanice

B: dediny a mestá

C: lazy a kopanice

D: dediny a lazy

Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: dedina

C: mesto

D: kopanica

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: dedina

C: mesto

D: kopanica

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: sú poľnohospodárske práce

B: je doprava

C: je priemysel

D: je práca v závodoch

Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: kultúrne a športové podujatia

B: supermarkety

C: možnosť zamestnania

D: veľa zelene a zdravé prostredie

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: malá možnosť zamestnanť sa

B: spolužitie obyvateľov

C: nižšia kriminalita

D: čisté životné prostredie

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 2 000 obyvateľov

B: 3 000 obyvateľov

C: 5 000 obyvateľov

D: 4 000 obyvateľov

Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 20 tisíc obyvateľov

B: 50 tisícc obyvateľov

C: 30 tisíc obyvateľov

D: 10 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

B: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

C: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

D: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: nad 70 tisíc obyvateľov

B: nad 100 tisíc obyvavteľov

C: nad 50 tisíc obyvateľov

D: 150 tisíc obyvateľov

Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Bratislava a Košice

B: Košice a Žilina

C: Košice a Prešov

D: Bratislava a Prešov

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: čisté životné prostredie

B: nižšia kriminalita a doprava

C: veľa zelene

D: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: nákupné centrá

B: možnosti kultúrnych podujatí

C: znečistené ovzdušie a hluk

D: stredné a vysoké školy

Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: vodovod a nové domy

B: vodovod, elektrina , autobusová doprava

C: zariadenie domov a elektrina

D: školy, zariadenie domov, doprava

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: spredu pomaľované domy

B: menej hluku

C: viac obyvateľov a sídlisk

D: menej dopravných prostriedkov