Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Loira

C: Rhôna

D: Garonne

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Aarhus

C: Edinburgh

D: Bergen

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Malmö

B: Oulu

C: Göteborg

D: Uppsala

Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Ness

B: Loch Neagh

C: Saimaa

D: Loch Lomond

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: 4

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Severn

B: Daugava

C: Nemen

D: Dnester

Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Lotyšsko

C: Litva

D: Bielorusko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Ľvov

B: Kyjev

C: Charkov

D: Sevastopoľ

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Grampiány

B: Škandinávske vrchy

C: Vogézy

D: Ardeny

Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Bristol

B: Glasgow

C: Gent

D: Cardiff

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Veľká Británia

C: Belgicko

D: Írsko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Antverpy

B: Brusel

C: Rotterdam

D: Haag

Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Švédsko

C: Írsko

D: Francúzsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Južné Osetsko

B: Podnestersko

C: Kaliningrad

D: Abcházsko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Fínsko

C: Estónsko

D: Nórsko

Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Madagaskar

B: Sumatra

C: Nová Kaledónia

D: Haiti

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: sultanát

C: republika

D: kráľovstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Poliaci

B: Rusi

C: Litovci

D: Bielorusi

Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: gréckokatolícka

B: rímskokatolícka

C: protestantská

D: pravoslávna

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: horľavá bridlica

B: čierne uhlie

C: hnedé uhlie

D: koks

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Aarhus

B: Riga

C: Cardiff

D: Glasgow

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Loira

B: Mása

C: Rýn

D: Seina

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Čudské jazero

B: Vänern

C: Vättern

D: Saimaa

Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Turku

B: Tampere

C: Rovaniemi

D: Oulu

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Severn

C: Dneper

D: Nemen

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Liverpool

B: Sheffield

C: Manchester

D: Bristol

Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Švédsko

C: Dánsko

D: Holandsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Penninské vrchy

B: Grampiány

C: Ardeny

D: Kambrické vrchy

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: 4

Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Turku

B: Kaunas

C: Tartu

D: Uppsala

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Veľká Británia

C: Holandsko

D: Francúzsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Švédsko

C: Írsko

D: Estónsko

Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: vína

B: jantáru

C: ocele

D: dreva

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Moldavsko

C: Ukrajina

D: Poľsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Island

B: Francúzsko

C: Holandsko

D: Belgicko

Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: anglikánska

B: protestantská

C: pravoslávna

D: katolícka

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Holandsko

C: Nórsko

D: Dánsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Haag

B: Rotterdam

C: Amsterdam

D: Brusel

Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Ukrajina

C: Francúzsko

D: Fínsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: britskej

B: románskej

C: keltskej

D: germánskej