Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Rhôna

B: Garonne

C: Mása

D: Loira

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Bergen

B: Rovaniemi

C: Aarhus

D: Edinburgh

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Göteborg

C: Oulu

D: Malmö

Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Lomond

B: Loch Neagh

C: Saimaa

D: Loch Ness

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 4

D: 3

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Dnester

B: Nemen

C: Severn

D: Daugava

Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Lotyšsko

B: Litva

C: Estónsko

D: Bielorusko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Charkov

B: Kyjev

C: Ľvov

D: Sevastopoľ

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Škandinávske vrchy

B: Ardeny

C: Grampiány

D: Vogézy

Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Gent

B: Bristol

C: Cardiff

D: Glasgow

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Írsko

B: Holandsko

C: Belgicko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Brusel

B: Antverpy

C: Rotterdam

D: Haag

Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Švédsko

C: Veľká Británia

D: Írsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Abcházsko

B: Južné Osetsko

C: Kaliningrad

D: Podnestersko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Fínsko

B: Nórsko

C: Estónsko

D: Švédsko

Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Sumatra

B: Madagaskar

C: Haiti

D: Nová Kaledónia

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: sultanát

B: republika

C: kniežatstvo

D: kráľovstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Bielorusi

B: Poliaci

C: Rusi

D: Litovci

Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: protestantská

B: pravoslávna

C: gréckokatolícka

D: rímskokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: koks

B: horľavá bridlica

C: čierne uhlie

D: hnedé uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Riga

B: Glasgow

C: Cardiff

D: Aarhus

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Seina

B: Mása

C: Rýn

D: Loira

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Saimaa

B: Vänern

C: Čudské jazero

D: Vättern

Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Turku

B: Rovaniemi

C: Oulu

D: Tampere

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Nemen

B: Dneper

C: Daugava

D: Severn

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Sheffield

B: Manchester

C: Bristol

D: Liverpool

Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Dánsko

C: Švédsko

D: Nórsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Kambrické vrchy

B: Penninské vrchy

C: Ardeny

D: Grampiány

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 2

D: 3

Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Kaunas

B: Uppsala

C: Turku

D: Tartu

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Francúzsko

C: Veľká Británia

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Írsko

C: Dánsko

D: Estónsko

Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: dreva

B: ocele

C: jantáru

D: vína

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Bielorusko

C: Ukrajina

D: Moldavsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Holandsko

C: Island

D: Francúzsko

Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: anglikánska

B: pravoslávna

C: protestantská

D: katolícka

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Nórsko

C: Holandsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Haag

B: Amsterdam

C: Brusel

D: Rotterdam

Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Fínsko

B: Ukrajina

C: Bielorusko

D: Francúzsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: germánskej

B: britskej

C: románskej

D: keltskej