Úloha č. 1

Vyber správne priradenie premien skupenstva k číslam v poradí 1,2,3,4,5

A
B
C
D

A: vyparovanie,kondenzácia,sublimácia,tuhnutie,topenie

B: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

C: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,tuhnutie,topenie

D: vyparovanie,skvapalňovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

Úloha č. 2

Rýchlosť vyparovania závisí od:

A
B
C
D

A: farby kvapaliny

B: hmotnosti kvapaliny

C: objemu kvapaliny

D: povrchu kvapaliny

Úloha č. 3

Medzi zmeny skupenstva nepatrí:

A
B
C
D

A: topenie

B: zohrievanie

C: desublimácia

D: vyparovanie

Úloha č. 4

Vyparovanie vody prebieha pri teplote:

A
B
C
D

A: každej

B: varu

C: nula stupňov Celzia

D: sto stupňov Celzia

Úloha č. 5

Kde v prírode (podľa obrázka) dochádza ku kondenzácii?

A
B
C
D

A: 2

B: 4

C: 1

D: 3

Úloha č. 6

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 3

B: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 1

C: Z nádoby 2 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 4

D: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 2

Úloha č. 7

Rýchlosť vyparovania kvapaliny závisí od:

A
B
C
D

A: veľkosti povrchu kvapaliny, teploty,odstraňovania pár,druhu

B: teploty,tlaku,objemu,hustoty,druhu

C: veľkosti povrchu kvapaliny, tlaku,odstraňovania pár,objemu

D: teploty,veľkosti povrchu kvapaliny, hmotnosti,druhu

Úloha č. 8

Vyparovanie je zmena skupenstva:

A
B
C
D

A: tuhého na kvapalné

B: tuhého na plynné

C: kvapalného na plynné

D: plynného na kvapalné