Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: cukru

C: sklo

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: časť ľudského tela

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: jedlo

C: ľadová

D: neha

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: pozdrav

C: silný zvuk, rev

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: y

C: i

D: í