Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa nemení

B: pribúda

C: sa mení

D: ubúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: skupenstvo

B: vôňu

C: farbu

D: chuť

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné a pevné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné, kvapalné, pevné

Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: kolobeh

C: stekanie

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: jazerách a riekach

B: oceánoch a jazerách

C: riekach a potokoch

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: riekach, potokoch a jazerách

B: moriach, potokoch a jazerách

C: oceánoch a riekach

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: morská voda

C: podzemná voda

D: slaná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, kôra

B: jadro, plášť, pôda

C: plášť a kôra

D: kôra a plášť

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: hlina

B: plášť

C: pôda

D: zemina

Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: hlinu, vzduch, kamienky

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa strácajú

B: horniny sa nemenia

C: horniny stvrdnú

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: zemské jadro

B: kopec

C: prameň

D: sopka

Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: jazero

B: kopec

C: láva

D: sopka

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: atmosféra

B: vzduch

C: ozónová diera

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: spodná vrstva atmosféry

C: mezosféra

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, dusík, iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez chuti

B: bez farby, dusíka, vône

C: bez vlastností

D: bez farby, chuti, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: kolobehom vzduchu

B: zmenou počasia

C: zmenou vlastností vzduchu

D: prúdením vzduchu

Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík

B: vodná para a oxid uhličitý

C: dusík a kyslík

D: kyslík a vodná para

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: vzduch bez kyslíka

C: troposféra

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: dusík

C: benzín

D: energiu

Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo odstrániť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: premeniť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

B: elektrická, mechanická a vodná

C: iba elektrická

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: slnko, voda, vietor,

C: človek a vietor

D: človek a slnko

Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: slnka

B: vzduchu

C: potravy

D: vody

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a tuky

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a vitamíny

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: podporujú priberanie na váhe

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: podporujú priberanie na váhe

C: sú zdrojom energie

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: vytvárame zdravšie životné prostredie

C: spotrebujeme viac energie

D: získavame novú energiu