Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: pribúda

B: sa nemení

C: ubúda

D: sa mení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: chuť

C: vôňu

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: riedke, kvapalné, pevné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné a pevné

Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: kolobeh

B: vyparovanie

C: dážď

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: jazerách a riekach

C: riekach a potokoch

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: moriach a oceánoch

C: moriach, potokoch a jazerách

D: riekach, potokoch a jazerách

Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: povrchová voda

C: morská voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, kôra

B: jadro, plášť, pôda

C: kôra a plášť

D: plášť a kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: hlina

C: zemina

D: pôda

Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny zvetrávajú

B: horniny stvrdnú

C: horniny sa strácajú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: prameň

C: sopka

D: zemské jadro

Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: láva

B: sopka

C: kopec

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: ozónová diera

C: atmosféra

D: vzduch

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: vzduchoprázdno

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: mezosféra

Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez vlastností

B: bez farby, chuti, vône

C: bez farby, dusíka, vône

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: kolobehom vzduchu

B: zmenou vlastností vzduchu

C: zmenou počasia

D: prúdením vzduchu

Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: vodná para a oxid uhličitý

B: kyslík a vodná para

C: dusík a kyslík

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: znečistený vzduch

C: troposféra

D: vzduch bez kyslíka

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: benzín

C: energiu

D: dusík

Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo odstrániť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: elektrická, mechanická a vodná

D: iba elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: človek a slnko

C: slnko, voda, vietor,

D: človek a vietor

Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: potravy

B: slnka

C: vzduchu

D: vody

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a vitamíny

B: cukry a vitamíny

C: bielkoviny a tuky

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: sú zdrojom energie

C: podporujú vývin a rast

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: spotrebujeme viac energie

D: vytvárame krajšie životné prostredie