Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: sklo

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: vytvárať kopec

C: časť ľudského tela

D: tvorivo konať

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: kameň, sklo

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: ľadová

C: priehlbina v povrchu

D: neha

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: ý

D: y