Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: sklo

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: tvorivo konať

C: robiť jamu, priehlbinu

D: časť ľudského tela

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: ľadová

C: priehlbina v povrchu

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: ľadu

C: úlomok skla

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: silný zvuk, rev

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý