Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: priemyselné závody

B: rodičia

C: poľnohospodári

D: ľudia v domácnosti

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: textilný priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cukor a múku

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: múku a cukor

D: cement a vápno

Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: uhlie

B: hlina

C: voda

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Handlová, Nováky

B: Prievidza, Košice, Detva

C: Handlová, Krupina, Trenčín

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Slanských vrchoch

C: Malých Karpatoch

D: Malej Fatre

Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Kia Motors Slovakia

B: Slovnaft Bratislava

C: Bukóza Vranov

D: U.S.Steel Košice

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie rastlín a chov dobytka

B: pastierstvo a chovateľstvo

C: chov oviec a ošípaných

D: pestovanie ľanu a repky olejnej

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: vysočiny

C: hornatiny

D: veľhory

Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: nížiny

C: polia pri riekach

D: vysočiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky a repka olejná

B: zemiaky, raž, ovos

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: repka olejná a ľan

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: zelenina a pšenica

C: zelenina a zemiaky

D: raž, ovos, zemiaky

Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len ošípané

C: ošípané a hydinu

D: len ovce

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len hydinu

C: ošípané a hydinu

D: len ošípané

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: roviny

B: nížiny

C: pahorkatiny

D: najvyššie položené oblasti

Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na nížinách

B: na všetkých farmách

C: na farmách na vysočinách

D: ekologických farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: len listnaté stromy

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: listnaté a zmiešané

D: listnaté

Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie a kyslík

B: vodu a kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: vodu

C: kyslík

D: škodlivé látky

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: vzduch

C: voda

D: drevo

Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, nábytok, hračky

C: papier, sklo, plasty

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, poľovníci, drevorubači

B: stolári a drevorubači

C: lesníci, hasiči, zdravotníci

D: poľovníci, hasiči, vojaci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: lesná škôlka

B: vyrúbanie chorých stromov

C: mladý lesný porast

D: vyrúbanie veľkej plochy lesa

Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie jednotlivých stromov

B: vyrúbanie listnatých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimných kruhov

B: zimokruhov

C: letných kruhov

D: letokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: baobab

B: tis

C: smrek

D: sekvoja