Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: kameň

B: nástroj

C: zviera

D: krík

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ruží

B: mesto tulipánov

C: mesto ľalií

D: mesto orchideí

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1113

B: 1233

C: 1223

D: 1013

Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Zoborská

B: Karpatská

C: Sorošská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Ezsterházyovci

B: Erdödyovci

C: Erzsébetyovci

D: Engelyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galic

B: Galgóc

C: Galamer

D: Galagan

Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Michala

B: sv. Mateja

C: sv. Martina

D: sv. Matúša

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Heleny

B: sv. Eleny

C: sv. Hany

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: gotika

C: barok

D: empír

Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Repiský

B: Šiška

C: Havran

D: Jesenák

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Assiského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Xaverského

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Alagovič

B: Bajza

C: Holý

D: Fándly

Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapustáš

B: Kohl

C: Kohn

D: Kapusta

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Marekovič

B: Manckovič

C: Mickievič

D: Mackovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: spevák

B: herec

C: maliar

D: básnik

Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Holuby

C: Šulek a Hrdlička

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Odeva

B: Kozmetika

C: Slovakofarma

D: Lubonas

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Duchu

B: sv. Lazarovi

C: sv. Lukášovi

D: Panne Márii

Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: technické

C: krajské

D: vlastivedné

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Müller

C: Ďurinda

D: Habera