Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: cukru

C: kameň

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: nádcha

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: ľadová

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: ľadu

C: pieseň

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: silný zvuk, rev

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y