Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: zvuková zhoda slabík

C: časť básne

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: váza

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: neha

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: pieseň

C: ľadu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: i

C: ý

D: í

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý