Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo je to zábava

B: Nemusíme, je to zbytočnosť

C: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

D: Lebo to učiteľ vyžaduje

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 7

B: 2

C: 3

D: 1

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nakresliť

B: Nadiktovať

C: Odfotiť

D: Zo súboru

Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

B: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

C: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

D: Nie, nemá.

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: Nedá sa uložiť

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

B: Výber medzi niekoľkými cestami

C: Náhodné zoradenie príkazov

D: Rytmusov nový album

Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

B: Náhodné usporiadanie znakov

C: Akékoľvek tvrdenie

D: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Jednokolesový bicykel

B: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

C: Striedanie ročných období

D: Mláďa kyklopa