Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Nemusíme, je to zbytočnosť

B: Lebo je to zábava

C: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

D: Lebo to učiteľ vyžaduje

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 7

B: 3

C: 1

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Zo súboru

B: Nadiktovať

C: Odfotiť

D: Nakresliť

Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Nie, nemá.

B: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

C: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

D: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: Nedá sa uložiť

D: 1

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Výber medzi niekoľkými cestami

B: Rytmusov nový album

C: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

D: Náhodné zoradenie príkazov

Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Náhodné usporiadanie znakov

B: Akékoľvek tvrdenie

C: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

D: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Striedanie ročných období

B: Jednokolesový bicykel

C: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

D: Mláďa kyklopa