Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO

B: FeO2

C: Fe3O2

D: Fe2O3

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO3

B: N2O

C: NO2

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: Sn2O3

C: Sn2O

D: SnO2

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: Au2O7

C: AuO

D: AuO2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: Ca2O3

C: Ca2O

D: CaO2

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid meďný

C: oxid uhličitý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uholnatý

B: oxid chromitý

C: oxid vápenatý

D: oxid uhličitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid selénový

B: oxid sírový

C: oxid siričitý

D: oxid ciničitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid horečnatý

C: oxid manganistý

D: oxid manganičný

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatistý

B: oxid striebristý

C: oxid strieborný

D: oxid zlatnatý