Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe3O2

B: FeO2

C: Fe2O3

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO3

B: NO2

C: N2O

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO2

B: Sn2O3

C: Sn2O

D: SnO

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO

B: Au7O2

C: Au2O7

D: AuO2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O

B: CaO

C: CaO2

D: Ca2O3

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďný

D: oxid uhličitý

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uholnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid uhličitý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid selénový

B: oxid ciničitý

C: oxid siričitý

D: oxid sírový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid manganistý

C: oxid horečnatý

D: oxid manganičný

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatistý

B: oxid strieborný

C: oxid zlatnatý

D: oxid striebristý