Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: len tak, hocikedy

B: podľa prostredia

C: podľa emócií

D: podľa strachu

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: púšte, polopúšte a savany

B: extrémne suché púšte

C: severný pól

D: dažďové pralesy

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 130 druhov

B: 3 druhy

C: viac ako 610 druhov

D: menej ako 130 druhov

Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: červíky

B: konáre

C: bodavý hmyz

D: hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: nevidí

B: má oči aj vzadu

C: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

D: vidí farebne