Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa emócií

B: len tak, hocikedy

C: podľa strachu

D: podľa prostredia

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: extrémne suché púšte

B: dažďové pralesy

C: púšte, polopúšte a savany

D: severný pól

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: 3 druhy

B: menej ako 130 druhov

C: viac ako 610 druhov

D: viac ako 130 druhov

Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: červíky

B: bodavý hmyz

C: konáre

D: hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: má oči aj vzadu

B: vidí farebne

C: nevidí

D: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla