Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Bosna a Hercegovina

C: Čierna Hora

D: Chorvátsko

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Sevilla

C: Granada

D: Zaragoza

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Portugalsko

C: Taliansko

D: Chorvátsko

Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 4

D: 2

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Burgas

B: Konstanca

C: Temešvár

D: Kluž

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Florencia

B: Turín

C: Milano

D: Terst

Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Iberské vrchy

B: Pyreneje

C: Sierra Nevada

D: Sierra Morena

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Ebro

B: Vardar

C: Duero

D: Guadalquivir

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Kréta

B: Rhodos

C: Korfu

D: Thassos

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Kréta

C: Malta

D: Korfu

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Áthos

B: Zakynthos

C: Santorini

D: Kythnos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: republika

B: veľkovojvodstvo

C: kráľovstvo

D: kniežatstvo

Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Čiernohorci

B: Bosniaci

C: Srbi

D: Macedónci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Baskicko

B: Galícia

C: Andalúzia

D: Katalánsko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: republika

C: kráľovstvo

D: kniežatstvo

Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Valetta

B: Chania

C: Lárnaka

D: Kerkyra

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Atény

B: Bukurešť

C: Sofia

D: Belehrad

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Švajčiarska garda

B: Anglická garda

C: Talianska garda

D: Francúzska garda

Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Bulharsko

C: Rumunsko

D: Taliansko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Priština

B: Podgorica

C: Skopje

D: Sarajevo

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Bukurešť

B: Temešvár

C: Konstanca

D: Brašov

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Slovinsko

C: Albánsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 1

D: 2

Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Gardské jazero

B: Trasimenské jazero

C: Prespanské jazero

D: Skadarské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Coimbra

C: Porto

D: Lisabon

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Parma

B: Zaragoza

C: Murcia

D: Granada

Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Dráva

B: Velika Morava

C: Sáva

D: Soča

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Júlske Alpy

B: Stará planina

C: Dináre

D: Rodopy

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Taliansko

C: Turecko

D: Španielsko

Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Tenerife

B: Madeira

C: Elba

D: Ischia

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Taliansko

C: Grécko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Albánska

B: Grécka

C: Bulharska

D: Macedónska

Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Janov

B: Neapol

C: Turín

D: Rím

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Taliansko

C: Chorvátsko

D: Rumunsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Andalúzia

B: Toskánsko

C: Galícia

D: Katalánsko

Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Srbsko

C: Slovinsko

D: Rumunsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Bulharska

C: Grécka

D: Turecka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: sardiniek

B: citrónov

C: korku

D: olív

Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Turci

C: Rumuni

D: Rómovia

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Slovinsko

C: Macedónsko

D: Chorvátsko