Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Čierna Hora

B: Srbsko

C: Chorvátsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Granada

C: Zaragoza

D: Sevilla

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Chorvátsko

C: Portugalsko

D: Slovinsko

Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 3

D: 4

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Kluž

B: Burgas

C: Konstanca

D: Temešvár

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Turín

B: Terst

C: Milano

D: Florencia

Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Morena

B: Pyreneje

C: Sierra Nevada

D: Iberské vrchy

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Ebro

B: Guadalquivir

C: Duero

D: Vardar

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Thassos

B: Rhodos

C: Kréta

D: Korfu

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Korfu

B: Kréta

C: Rhodos

D: Malta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Santorini

B: Kythnos

C: Áthos

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: republika

B: veľkovojvodstvo

C: kniežatstvo

D: kráľovstvo

Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Srbi

B: Bosniaci

C: Macedónci

D: Čiernohorci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Andalúzia

B: Baskicko

C: Galícia

D: Katalánsko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: kráľovstvo

C: kniežatstvo

D: republika

Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Valetta

B: Chania

C: Kerkyra

D: Lárnaka

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Sofia

B: Atény

C: Belehrad

D: Bukurešť

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Talianska garda

B: Anglická garda

C: Francúzska garda

D: Švajčiarska garda

Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Rumunsko

B: Bulharsko

C: Taliansko

D: Španielsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Skopje

B: Podgorica

C: Priština

D: Sarajevo

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Bukurešť

C: Konstanca

D: Brašov

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Slovinsko

C: Chorvátsko

D: Albánsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3

Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Gardské jazero

B: Trasimenské jazero

C: Skadarské jazero

D: Prespanské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Lisabon

C: Porto

D: Coimbra

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Granada

B: Zaragoza

C: Parma

D: Murcia

Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Velika Morava

B: Sáva

C: Dráva

D: Soča

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Dináre

B: Stará planina

C: Júlske Alpy

D: Rodopy

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Turecko

B: Španielsko

C: Taliansko

D: Grécko

Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Tenerife

B: Madeira

C: Ischia

D: Elba

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Španielsko

C: Taliansko

D: Bulharsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Albánska

B: Bulharska

C: Grécka

D: Macedónska

Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Turín

B: Rím

C: Janov

D: Neapol

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Rumunsko

B: Chorvátsko

C: Taliansko

D: Grécko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Galícia

C: Andalúzia

D: Toskánsko

Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Rumunsko

C: Slovinsko

D: Srbsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Bulharska

C: Turecka

D: Grécka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: sardiniek

C: korku

D: olív

Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rumuni

B: Turci

C: Macedónci

D: Rómovia

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Macedónsko

B: Chorvátsko

C: Albánsko

D: Slovinsko