Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

B: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

C: pomáha nám orientovať sa v čase

D: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z jazyka, ktorý používali

B: z predmetov, ktoré používali

C: z poznania, ako sa modlili

D: z kníh, ktoré prečítali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archelógovia

B: archológovia

C: archeogovia

D: archeológovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

B: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

C: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

D: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: rozprávková postava

B: panovník celej Európy

C: kráľ Veľkomoravskej ríše

D: Slovenský kráľ

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 synovia

B: 3 obrazy

C: 3 prúty

D: 3 zázraky


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Poľska

B: Česka

C: Uhorska

D: Ukrajiny

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: uhorská panovníčka

B: slovanská panovníčka

C: slovenská panovníčka

D: veľkomoravská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

B: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

C: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

D: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: nespisovný jazyk

B: rómčina

C: nárečie

D: spisovný jazyk

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Milan Rastislav Štefánik

B: Ľudovít Štúr

C: Anton Bernolák

D: Janko Matúška

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Janko Matúšku

B: Anton Bernolák

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Ľudovít Štúr


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: východoslovenské nárečie

B: stredoslovenské nárečie

C: žiadne

D: západoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: politik, astronóm, herec

B: astronóm, politik, pilot

C: generál armády, spisovateľ, archeológ

D: pilot, jazykovedec, astronóm

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Janko Matúška

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Anton Bernolák

D: Mária Terézia


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Veľkej únie

B: Východnej únie

C: Svetovej únie

D: Európskej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: zrušenie školného pre chudobné deti

B: o vznik Európskej únie

C: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

D: o vznik Československej republiky

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: vlajka, znak, hymna, pečať

B: vlajka, prezident, hymna

C: Bratislava, vlajka, hymna

D: štátny znak, pečať, prezident


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: červená modrá biela

B: biela, červená, modrá

C: biela, modrá, červená

D: modrá biela, červená

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 postavy

B: 3 kríže

C: 3 hviezdy

D: 3 vrchy