Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

B: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

C: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

D: pomáha nám orientovať sa v čase

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z poznania, ako sa modlili

B: z kníh, ktoré prečítali

C: z predmetov, ktoré používali

D: z jazyka, ktorý používali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeológovia

B: archológovia

C: archelógovia

D: archeogovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

B: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

C: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

D: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: kráľ Veľkomoravskej ríše

B: panovník celej Európy

C: Slovenský kráľ

D: rozprávková postava

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 obrazy

B: 3 prúty

C: 3 zázraky

D: 3 synovia


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Česka

B: Uhorska

C: Ukrajiny

D: Poľska

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: uhorská panovníčka

B: slovenská panovníčka

C: slovanská panovníčka

D: veľkomoravská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

B: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

C: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

D: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: nespisovný jazyk

B: spisovný jazyk

C: nárečie

D: rómčina

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Ľudovít Štúr

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Janko Matúška

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Janko Matúšku

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Ľudovít Štúr

D: Anton Bernolák


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: západoslovenské nárečie

B: žiadne

C: východoslovenské nárečie

D: stredoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: pilot, jazykovedec, astronóm

B: generál armády, spisovateľ, archeológ

C: astronóm, politik, pilot

D: politik, astronóm, herec

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Mária Terézia

D: Janko Matúška


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Svetovej únie

B: Európskej únie

C: Veľkej únie

D: Východnej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Európskej únie

B: zrušenie školného pre chudobné deti

C: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

D: o vznik Československej republiky

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: vlajka, prezident, hymna

B: vlajka, znak, hymna, pečať

C: Bratislava, vlajka, hymna

D: štátny znak, pečať, prezident


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: červená modrá biela

B: biela, červená, modrá

C: biela, modrá, červená

D: modrá biela, červená

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 kríže

B: 3 vrchy

C: 3 hviezdy

D: 3 postavy