Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: pomáha nám orientovať sa v čase

B: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

C: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

D: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z jazyka, ktorý používali

B: z predmetov, ktoré používali

C: z poznania, ako sa modlili

D: z kníh, ktoré prečítali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeogovia

B: archelógovia

C: archológovia

D: archeológovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

B: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

C: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

D: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: kráľ Veľkomoravskej ríše

B: panovník celej Európy

C: Slovenský kráľ

D: rozprávková postava

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 obrazy

B: 3 zázraky

C: 3 prúty

D: 3 synovia


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Poľska

B: Ukrajiny

C: Uhorska

D: Česka

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: uhorská panovníčka

B: veľkomoravská panovníčka

C: slovenská panovníčka

D: slovanská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

B: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

C: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

D: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: nárečie

B: spisovný jazyk

C: rómčina

D: nespisovný jazyk

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Milan Rastislav Štefánik

B: Anton Bernolák

C: Janko Matúška

D: Ľudovít Štúr

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Milan Rastislav Štefánik

B: Ľudovít Štúr

C: Anton Bernolák

D: Janko Matúšku


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: stredoslovenské nárečie

B: žiadne

C: východoslovenské nárečie

D: západoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: pilot, jazykovedec, astronóm

B: politik, astronóm, herec

C: generál armády, spisovateľ, archeológ

D: astronóm, politik, pilot

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Mária Terézia

B: Janko Matúška

C: Anton Bernolák

D: Milan Rastislav Štefánik


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Svetovej únie

B: Európskej únie

C: Veľkej únie

D: Východnej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Európskej únie

B: o vznik Československej republiky

C: zrušenie školného pre chudobné deti

D: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: Bratislava, vlajka, hymna

B: štátny znak, pečať, prezident

C: vlajka, znak, hymna, pečať

D: vlajka, prezident, hymna


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: biela, červená, modrá

B: červená modrá biela

C: biela, modrá, červená

D: modrá biela, červená

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 vrchy

B: 3 hviezdy

C: 3 postavy

D: 3 kríže