Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: pomáha nám orientovať sa v čase

B: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

C: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

D: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z kníh, ktoré prečítali

B: z predmetov, ktoré používali

C: z jazyka, ktorý používali

D: z poznania, ako sa modlili

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeogovia

B: archelógovia

C: archológovia

D: archeológovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

B: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

C: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

D: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: kráľ Veľkomoravskej ríše

B: Slovenský kráľ

C: rozprávková postava

D: panovník celej Európy

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 obrazy

B: 3 prúty

C: 3 zázraky

D: 3 synovia


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Česka

B: Ukrajiny

C: Uhorska

D: Poľska

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: slovenská panovníčka

B: uhorská panovníčka

C: slovanská panovníčka

D: veľkomoravská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

B: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

C: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

D: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: nárečie

B: nespisovný jazyk

C: rómčina

D: spisovný jazyk

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Milan Rastislav Štefánik

B: Janko Matúška

C: Anton Bernolák

D: Ľudovít Štúr

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Janko Matúšku

B: Ľudovít Štúr

C: Anton Bernolák

D: Milan Rastislav Štefánik


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: žiadne

B: stredoslovenské nárečie

C: východoslovenské nárečie

D: západoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: generál armády, spisovateľ, archeológ

B: politik, astronóm, herec

C: astronóm, politik, pilot

D: pilot, jazykovedec, astronóm

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Mária Terézia

B: Anton Bernolák

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Janko Matúška


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Svetovej únie

B: Veľkej únie

C: Východnej únie

D: Európskej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Československej republiky

B: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

C: o vznik Európskej únie

D: zrušenie školného pre chudobné deti

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: štátny znak, pečať, prezident

B: vlajka, prezident, hymna

C: vlajka, znak, hymna, pečať

D: Bratislava, vlajka, hymna


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: červená modrá biela

B: biela, modrá, červená

C: modrá biela, červená

D: biela, červená, modrá

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 kríže

B: 3 vrchy

C: 3 hviezdy

D: 3 postavy